Přihlášení

Hledání

Nejnovější příspěvky

Rubriky

Nejnovější komentáře

  Anketa

  Sorry, there are no polls available at the moment.

  Kodex Šermířské školy Ballestra

   

  • Hlavní náplní Ballestry je:
   • Kvalitní předávání šermířského umění italské šermířské školy starých šermířských mistrů 16. a 17. století mladým šermířům a šermířkám.
   • Účast na kulturním programu v Telči a okolí, zejména pak ve spolupráci s různými telčskými kulturními organizacemi.
   • Popularizace šermu coby šermířského umění v původním bojovém pojetí v rámci veřejných vystoupení.

   

  • Hlavní zásady Ballestry jsou:
   1. Kvalitní zvládnutí základních šermířských dovedností – kroků, pohybů a útoků
   2. Důraz na bezpečnost, která vychází z důrazu na maximální schopnost ovládání vlastní zbraně
   3. Hledání vlastního pohledu na šermířské umění, který leží na spojnici scénického a bojového pojetí šermu
   4. Důraz na pohybovou a estetickou stránku šermu
   5. Vycházení z klasických šermířských manuskriptů italských mistrů pro rekonstrukci šermířských technik, spolu se zdokonalováním se u kvalitních mistrů současnosti
   6. Vnímání šermíře-oponenta jako partnera pro šermířský dialog, nikoliv jako soupeře
   7. Vedení k vzájemné důvěře, spolupráci a budování týmového ducha

  Pravidla pro členy Ballestry – Memoranda Ballestry

  • PROTIVNÍK

  (Každá rána zasažená nepřítelem přináší zároveň poučení, jak se bránit.[1])

  Nepovažuj svého protivníka za soupeře, kterého máš zničit,
  ale za partnera, od kterého se můžeš naučit být lepším šermířem.

   

  • MOC ZBRANĚ

  (Meč neslouží k tomu, aby ho používala ústa.)

  Buď si vědom toho co umíš, co znáš a co dokážeš,
   ale před nikým se nevychloubej.

  Je zakázáno bez svolení používat svou zbraň a
  své umění na veřejnosti.

   

  • PŘÁTELÉ

  (Bojovník nemůže bojovat sám, musí prodiskutovat svou strategii, žádat o pomoc a ve chvílích oddechu mít u ohně komu vyprávět své příběhy.)

  Važ si svých přátel, buď k nim upřímný a snaž se jim pomáhat,
  protože šerm je umění, které 
  nemůžeš rozvíjet pouze sám.

  Buduj vzájemnou důvěru a nikdy nesnižuj dovednosti druhých,
  protože i ty jsi nějak začínal.

   

  • VDĚČNOST

  (Bojovník někdy dokáže mnohem víc, než mu jeho možnosti dovolují, proto při západu slunce poklekne a děkuje za ochranný plášť kolem sebe.)

  Buď vděčný za každou hodinu šermu, kterou jsi prožil bez zranění,
  protože největším rizikem v šermu je 
  podcenění jeho nebezpečnosti.

   

  • ŠKOLA

  (Bojovník rozvíjí krásu svých ran, které musí mít sílu a obratnost všech dávných bojovníků.)

  Dbej na dobré jméno Školy šermu, která tě všemu naučila,
   a nikdy ji na veřejnosti nepomlouvej.

   

  • OKOLÍ

  (Nevšímej si urážek, ty nijak nezvýší tvé schopnosti.)

  Nikdy se nenech vyprovokovat k tomu, abys použil šermířských
  dovedností proti soupeři neuváženě, bez rozvahy a řádného důvodu.

   

  • SEBEVĚDOMÍ

  (Bojovník zná své chyby, ale zná také své schopnosti.)

  Buď hrdý na to co umíš, čeho jsi dokázal, ale nikdy
  nezapomeň na ty, kteří ti k tomu dopomohli.

  Nikdy se nedomnívej, že už znáš dostatek ze šermířského umění a že už se nemusíš zlepšovat, protože i ti nejlepší o sobě tvrdí, že jsou na začátku cesty.

   

  • SPRAVEDLNOST

  (Žádný bojovník nepřihlíží lhostejně k nespravedlnosti, ale je na světě proto, aby pomáhal svým bratřím.)

  Snaž se svým příkladem dělat dobré jméno Škole šermu,
  a to zejména při pomoci druhým lidem.

   

  • STŘEH

  (Žádný bojovník se nesnaží vypadat, on je.)

  Přistupuj k tréninku odhodlaně, s plným nasazením
  a s úmyslem být lepším šermířem.

  Dbej na svůj osobní rozvoj a
  na zlepšení 
  svých šermířských dovedností.

  Poslouchej rady a doporučení zkušenějších šermířů,
  protože i ty budeš jednou v jejich situaci.

  [1] Tento o následující citáty (uvedené v závorkách) jsou inspirovány dílem: Paula Coelho – Rukověť bojovníka světla.